!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nycklar & fjärrkontroll garage

 

Beställning av nya nycklar 

Kontakta föreningens lås och nyckeladministratör Certego (www.certego.se)  tel. 08-588 155 00 om ni behöver fler nycklar. För att kunna beställa ytterligare nycklar måste lägenhetsinnehavaren visa upp köpeavtal, befintlig nyckel och även kunna legitimera sig.  Om du behöver fler nyckelbrickor (plastpluppar) mailar du till styrelsen@brfsjostadspiren.se. 

Kostnaden för nya nycklar debiteras lägenhetsinnehavaren.

Fjärrkontroll till garaget

Fastum administrerar fjärrkontrollernatill garaget. När ni säger upp garageplatsen ska fjärrkontrollen lämnas tillbaka till Fastum på deras Stockholmskontor i receptionen. Fyll i nedanstående blankett med ert namn på utbetalningsordern och ange det kontonummer som depositionen på 800 kr ska betalas tillbaka till.

Fastums kontaktuppgifter:

Besöksadress: Dalagatan 7

Postadress: Box 35, 101 20 STOCKHOLM

Telefon: 08-506 047 00Dokument

fastum_utbetalningsorder_3-1.pdf 2013-12-17