!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyinflyttad i Brf Sjöstadspiren

Har du tips vad du tycker ska stå här, eller vad du som nyinflyttad önskar få information om här på hemsidan, får du gärna mejla styrelsen på styrelsen@brfsjostadspiren.se.

Välkomna till Brf Sjöstadspiren!

Vi hoppas att du ska trivas i vår förening! Här finns lite inledande information som kan vara bra att känna till om föreningen. 

1. Kommunikationen mellan medlemmar och föreningens styrelse ska i första hand ske via mejl. Vi ber dig därför att till styrelsemejlen (styrelsen@brfsjostadspiren.se) meddela vilken/vilka mejladress/er som du/ni nås på och samtidigt ange lägenhetsnummer  och mobilnummer. Detta för att vi ska kunna sända SMS när föreningen behöver nå ut med snabb information. 

2. Har du frågor om föreningen eller av annan anledning vill komma i kontakt med styrelsen är det bästa att mejla till styrelsen@brfsjostadspiren.se. Det finns även en brevlåda på Stapelgatan 9

3. Vi anlitar Driftia Förvaltning AB för skötsel av fastigheten. Felanmälan görs till dem vardagar kl. 08.00 - 16.00 på telefon 08-744 44 33 eller via deras hemsida www.driftia.se. Vi vill påminna om att i första hand alltid titta i Drift- och underhållspärmen, den pärm som ska finnas i varje lägenhet och som innehåller information, instruktioner och skötselanvisningar. Samma information finns på föreningens hemsida. Observera att fel och skador på utrustning och ytskikt i lägenheterna normalt sett är medlemmens eget ansvar och att reparationer och justeringar bekostas av medlemmen själv.

Tänk på när du felanmäler att för åtgärder som utförs under icke-kontorstider blir föreningen debiterad jourtaxa. Självklart ska allt som är allvarligt anmälas till jouren, men vi vill också påpeka att om det skulle visa sig vara helt obefogat eller självförvållat så förbehåller sig föreningen rätten att debitera den enskilda lägenhetsinnehavaren jourtillägget.

4. I lägenheten finns en eller två TV-boxar (beroende på lägenhetens storlek) samt bredbandsutrustning. Allt detta tillhör föreningen, inte lägenhetsinnehavaren, och ska lämnas kvar när du flyttar. 

5. För att få ditt/ert namn på tavlan i entrén och på tidningsstället utanför dörren ber vi dig att fylla i namnändringsformuläret som du hittar nedan och sända det till styrelsemejlen (styrelsen@brfsjostadspiren.se) så vidarebefordrar styrelsen det till vår tekniska förvaltare Driftia. I blanketten fyller du även i om du önskar få ett telefonnummer kopplat till porttelefonen.

6. Om du önskar byta telefonnummer till porttelefonen kan du göra det genom att gå in på hemsidan www.brfsjostadspiren.se och logga in i Aptussystemet som finns under rubriken ”Boka gästlägenheten, tvättstuga och porttelefon här”. Gå in på fliken inställningar, ändra telefonnummer och klicka spara. Observera att om du är nyinflyttad kan det vara så att inloggningen är med tidigare ägares namn. Du kan då logga in med deras namn och ändra inloggningsuppgifterna själv.

7. Föreningen har 60 st platser i garaget. Hyran är 1700 kr/månad. Alla garageplatser är för närvarande uthyrda. Om Ni önskar ställa Er i kö för garageplats kontakta Fastum. Fastum har nu tagit över administrationen av fjärrkontrollerna till garaget. Ifall ni inte skall utnyttja er garageplats längre, lämna in fjärrkontrollen till Fastum i receptionen på deras Stockholmskontor. Fyll i blanketten ”Utbetalningsorder” som finns på föreningens hemsida www.brfsjostadspiren.se. Ta även med ert kontonummer som
depositionen på 800 kr skall betalas tillbaka till.

Fastums kontaktinformation: 

Besöksadress: Torsgatan 11
Postadress: Box 35, 101 20 STOCKHOLM
Telefon: 08-506 047 00

Föreningen har ett antal platser för elbilar, och planen är att bygga ut med fler. Du behöver inte ha en p-plats för att stå i elbilskön men du kan inte tilldelas en elbilsplats förrän du har en p-plats att lämna i utbyte.

Kostnaden för en elbilsplats är nuvarande parkeringsavgift med en tilläggsavgift 225 kr/mån plus moms + 1 kr/förbrukad kWh.

Medlemmar som har elbilsplatser kommer att erhålla den p-plats som den nya elbilsägaren lämnar.


9. Föreningen har ett antal extra förråd som kostar 300 kr/månad att hyra. Om du önskar hyra ett extraförråd ber vi dig kontakta Fastum som administrerar uthyrningen

10. Slutligen ber vi dig att som lägenhetsinnehavare ha en hemförsäkring som innehåller ett så kallat bostadsrättstillägg.


Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

 

Dokument

Namnbytesmall Driftia 2017.doc 2017-10-08