!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

UTHYRNING AV LÄGENHET

UTHYRNING AV LÄGENHET

Bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska i så fall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Innan definitivt besked lämnas av styrelsen ska bostadsrättshavaren lämna in avtalet med andrahandshyresgästen. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke Om styrelsen inte ger sitt samtycke till upplåtelsen kan bostadsrättshavaren ansöka om tillstånd hos hyresnämnden som kan ge tillstånd till upplåtelsen. 

 

Det innebär att korttidsuthyrning via tex Air B&B och liknande inte är tillåtet. Anledningen till detta är att vi för allas trevnad inte vill att våra lägenheter används till vad som kan liknas vid hotellverksamhet. Om medlem utan styrelsen tillstånd hyr ut sin lägenhet i andra hand kan det leda till att lägenhet förverkas och medlemmen tvingas sälja och flytta.

 

Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning i enlighet med föreningens stadgar, i dagsläget 4 550 kr/år.